סמכות שיפוט

 

כן, נקבע בפס"ד אלביט הנ"ל כי בית המשפט לא יאכוף את תניית השיפוט (זרה) מקום בו מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את אי אכיפתה. 

זאת ועוד, כי אף בהתאם לדוקטרינת מירב הזיקות יכול ובית המשפט בישראל יקנה סמכות לדון בתובענה. על השיקולים הרלוונטיים במסגרת דוקטרינה זו, נמנים נתונים כגון, מקום מושבם של הצדדים, מקום הפרת ההסכם, שיקולי אכיפת פסק הדין ועוד (ראו למשל ת"א 1950-04-08 זאו נ' קציב – נאמר כי שיקולי האכיפה והעובדה כי ביתו ומשפחתו של הנתבע בישראל הינה בעלת משקל רב) [פורסם בנבו]).

האמור לעיל הינו סקירה קצרה של הפסיקה הקיימת בסוגיית סמכות שיפוט של בית המשפט בישראל והנאמר כאן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני בהתאם לנסיבות הייחודיות של כל מקרה.

 

שלכם, 

עורך דין מיכאל בן צבי

למאמרים נוספים מוזמנים לעמוד המאמרים שלנו