סמכות שיפוט בישראל - עורך דין בנתניה, מיכאל בן צבי.

בית המשפט בישראל יקנה סמכות לדון בתובענה על ידי המצאת כתב בי-דין לידי הנתבע. כל אימת שכתב התביעה הומצא במדינת ישראל, כוח השיפוט נתון בידי בית המשפט המקומי (ראו למשל רע"א 481/89 מרק נ' מהדרין [פורסם בנבו] וכך גם אין בכוחו של הסכם בין הצדדים כדי לשלול מבית המשפט בישראל את סמכות השיפוט (ראו רע"א 3144/03 אלביט נ' harefuash service [פורסם בנבו]) (להלן: "פס"ד אלביט").

להלן נסקור את הכללים לפיהם תהיה לבית המשפט בישראל סמכות שיפוט לגבי הסכם שנחתם מחוץ לישראל :

הכלל הוא, כי בית המשפט בישראל יקנה סמכות לדון בתובענה על ידי המצאת כתב בי-דין לידי הנתבע. כל אימת שכתב התביעה הומצא במדינת ישראל, כוח השיפוט נתון בידי בית המשפט המקומי (ראו למשל רע"א 481/89 מרק נ' מהדרין [פורסם בנבו] וכך גם אין בכוחו של הסכם בין הצדדים כדי לשלול מבית המשפט בישראל את סמכות השיפוט (ראו רע"א 3144/03 אלביט נ' harefuash service [פורסם בנבו]) (להלן: "פס"ד אלביט").

 

כן, נקבע בפס"ד אלביט הנ"ל כי בית המשפט לא יאכוף את תניית השיפוט (זרה) מקום בו מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את אי אכיפתה. 

זאת ועוד, כי אף בהתאם לדוקטרינת מירב הזיקות יכול ובית המשפט בישראל יקנה סמכות לדון בתובענה. על השיקולים הרלוונטיים במסגרת דוקטרינה זו, נמנים נתונים כגון, מקום מושבם של הצדדים, מקום הפרת ההסכם, שיקולי אכיפת פסק הדין ועוד (ראו למשל ת"א 1950-04-08 זאו נ' קציב – נאמר כי שיקולי האכיפה והעובדה כי ביתו ומשפחתו של הנתבע בישראל הינה בעלת משקל רב) [פורסם בנבו]).

האמור לעיל הינו סקירה קצרה של הפסיקה הקיימת בסוגיית סמכות שיפוט של בית המשפט בישראל והנאמר כאן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני בהתאם לנסיבות הייחודיות של כל מקרה.

 

שלכם, 

עורך דין מיכאל בן צבי

למאמרים נוספים מוזמנים לעמוד המאמרים שלנו

 

 

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ עמנו? אנחנו פה בשבילכם
שם מלא(*)
יש להזין שם מלא בבקשה

מספר טלפון(*)
יש למלא מספר טלפון

כתובת מייל
יש להזין כתובת מייל