מאמרים שנכתבו על ידי עורכי הדין שיכולים לסייע לכם

סמכות שיפוט

בית המשפט בישראל יקנה סמכות לדון בתובענה על ידי המצאת כתב בי-דין לידי הנתבע. כל אימת שכתב התביעה הומצא במדינת ישראל, כוח השיפוט נתון בידי בית המשפט המקומי (ראו למשל רע"א 481/89 מרק נ' מהדרין [פורסם בנבו] וכך גם אין בכוחו של הסכם בין הצדדים כדי לשלול מבית המשפט בישראל את סמכות השיפוט (ראו רע"א 3144/03 אלביט נ' harefuash service [פורסם בנבו]) (להלן: "פס"ד אלביט").
קרא עוד

ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ?

על מנת שבית המשפט יורה על ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, נקבע בהלכה הפסוקה כי שיקול דעתו של בית המשפט בביטול פסק הדין יונחה על פי שני המבחנים הבאים: האחד, סיבת מחדלו של המבקש להתגונן. השני, סיכויי הצלחתו כי הגנתו תתקבל.קרא עוד

איסור שימוש לרעה בהליכי משפט

בית המשפט העליון פסק ביום 01.05.19 בע"א 765/18 חיון נ' חיון ואח', כי דחיית התביעה בשל שקרים מהותיים ויסודיים בעדות בעל דין היא תוצאה מתחייבת לנוכח שלושה כללים שעניינם פרוצדורה וראיות. ביהמ"ש מסביר ומנתח כללים אלו, כדלקמן: הכלל הבסיסי ביותר הוא חזקה ראייתית הקובעת כי מי שמשקר ביודעין בדבר אחד, משקר בכל עדותו: Falsus in Uno, Falsus in Omnibus.
קרא עוד

ביטול הסכם מכר דירה

בשעה טובה הגעתם לרגע שבו חתמתם על הסכם למכירת/קניית דירה, אך כעת מתברר כי צד לעסקה הציג לכם מצג שווא ו/או הסתיר מכם פגמים הקיימים בנכס ו/או עובדות מהותיות אחרות. סעיפי החוק העיקריים הדנים בהפרות הסכם מצויים, כמובן, בחוק החוזים וכן בחוק מכר דירות. הופר חוזה מכר דירה על ידי אחד הצדדים ? האם קיימת אפשרות לביטולו של חוזה המכר או יש לדרוש אכיפתו לצד פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו.
קרא עוד

סירוב כניסה לישראל

אולי זה יישמע חריג ובלתי מתקבל על הדעת, אבל מתברר שהכניסה למדינת ישראל אינה אוטומטית. כאשר מבקרים, שאינם תושבי המדינה או אזרחיה, מגיעים לשערי הארץ להיכנס אליה למטרות שונות: ביקור, עסקים, לימודים עבודה וכדומה, הם עלולים להיתקל בפקיד גבולות אשר ימנע את כניסתם לישראל. אלא שאין מדובר במדינת ישראל בלבד. המשפט הבין-לאומי מתיר לכל מדינה לקבל החלטה –האם לאשר את כניסתו של אדם לשטח שנמצא בריבונותה או לסרב לה?
קרא עוד

התנגדות לביצוע שטר

אדם ביצע עסקה של רכישת ארון בגדים לחדר שינה מנגרייה מוכרת. המוכר מסר לו פרטים על המפרט של הארון, והלקוח קיבל גם אפשרות לבדוק את הפריט בתצוגה. לאחר דין ודברים הגיעו להסכמה על תנאי העסקה, והלקוח מסר הספר המחאות בתשלומים. עברו מספר שבועות והארון לא הגיע במועד שנקבע בהסכם הרכישה. בסופו של דבר מגיע הארון, ומתקבל פרט שאינו תואם את מפרט ההזמנה. הלקוח מעניין לבטל את העסקה, אולם כתגובה לכך מפעיל בעל הנגרייה הליך של הוצאה לפועל לביצוע השטר.
קרא עוד

Международный контракт

Международное правовое осуществляется согласно Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 г.; Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров от 1978г.; Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (CISG)1980 г; Венской конвенции ООН о праве договоров между государствами и международными организациями от 1986 г.
смотреть далее...

Возвращение похищенных детей – Гаагская конвенция от 1980 г

В 1991 году Израиль присоединился к странам, подписавшим Гаагскую конвенцию, принял «закон о гаагской конвенции (возвращение похищенных детей)», тем самым обязуясь соблюдать нормы и пункты настоящего соглашения.
смотреть далее...

Процедура установления отцовств – тест ДНК

Тест на установление отцовства − генетический анализ, призванный установить родство, как правило, между матерью и ребёнком и потенциальным отцом ребёнка. Также можно установить и другие родственные связи между родственниками первой степени родства, например, братьями.
смотреть далее...

עורך דין מקרקעין בנתניה

משרדו של עורך דין מקרקעין מיכאל בן צבי הממוקם בנתניה, מעניק ייצוג משפטי, אמין ומקצועי בכל הסוגיות העולות מיחסי נדל"ן – מקרקעין. משרד עורכי הדין שלנו בנתניה מתמחה בייצוג לקוחות בכל הערכאות השיפוטיות (ביתי משפט שלום, מחוזי, עליון, מנהלי) ובכלל זה בתביעות פינוי, הליכים בנושאי תכנון ובניה ייצוג בפני ועדות מקומיות, ועדות ערר רשם הקבלנים ואף בהליכים פליליים של תכנון ובניה. עו"ד מיכאל בן צבי עוסק בתחום המקרקעין והמיסוי מזה כ-10 שנים והיה חבר בפורום קניין ומקרקעין מטעם לשכת עורכי הדין. למשרדנו העוסק במקרקעין ידע וניסיון מוכח אשר יעזרו לכל המעורבים בעסקאות מקרקעין לשמור על זכויותיהם בהתאם לדין.
קרא עוד

משפט מנהלי מהו?

המשפט המנהלי עוסק בסמכותן של רשויות המדינה בהפעלת שיקול הדעת המנהלי בהחלטות ובמעשים המתבצעים על ידן. משרד עורכי דין מיכאל בן צבי מתמחה בייצוג לקוחות בפני רשויות המדינה – לרבות בפני רשויות השלטון המקומי. הייצוג אל מול רשויות המדינה עוסק בהגנה על זכויות הפרט, בהתאם לכללים ולנורמות של המשפט המנהלי-חוקתי.
קרא עוד

פירוק שיתוף במקרקעין

סעיף 37 לחוק המקרקעין מקים את היכולת לשותף במקרקעין "...בכל עת לדרוש פירוק השיתוף". סעיף זה משקף את העיקרון כי כל שותף במקרקעין יכול, ברצונו, להביא לפירוק השיתוף. יובהר, כי הזכות לדרוש פירוק שיתוף אינה תלויה באחוז אחזקה או ברוב כלשהו וזאת מכוח העיקרון כי כל שותף ראשי כאמור להביע את רצונו לסיים השותפות.
קרא עוד

Репатриация в Израиль

Рассмотрим процедуру получения израильского гражданства, трудности, которые могут при этом возникнуть, и предложим оптимальные пути решения данного вопроса Получение израильского гражданства — это сложный бюрократический процесс. Перед подачей документов мы рекомендуем предварительно проконсультироваться с Израильским адвокатом, с его помощью будут грамотно собраны необходимые документы для репатриации в Израиль
смотреть далее...

כללי סף במשפט המנהלי

מדובר בכלל המוגדר כעילת סף לעניין פנייה לבית המשפט הגבוה לצדק או לבית המשפט לעניינים מינהליים. על כן, בעל דין הפועל בחוסר ניקיון כפיים (מסתיר מבית המשפט עובדות חשובות, פועל בחוסר תום לב) יכול שימצא כי עתירתו תידחה על הסף מבלי שטענותיו תידונה לגופן. כך למשל, בית המשפט לא יעניק סעד למי שעושה דין לעצמו, מזלזל בהוראות חוק ומבקש להעמיד את הרשות אל מול עובדות מוגמרות.
קרא עוד

חובת גילוי בעסקאות מכר מקרקעין

סעיף 16 לחוק המכר תשכ"ח- 1968 מטיל חובת גילוי על המוכר, אשר הפרתה, מקנה לרוכש את הזכות לקבל פיצוי בשל הפרת ההסכם: "הייתה אי-ההתאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיפים 14 ו-15 או בכל הסכם, ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה."
קרא עוד

לתיאום פגישה צרו קשר

שם מלא(*)
יש להזין שם מלא בבקשה

מספר טלפון(*)
יש למלא מספר טלפון

נושא הפנייה(*)
יש להזין נושא הפנייה